Trang 96, kết quả từ 951 tới 960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trương Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn My

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn My, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1981, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...919293949596979899...74341