Trang 1017, kết quả từ 10161 tới 10170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Gần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Gần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Văn Đẹp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Đẹp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Châu Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Châu Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Vốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Châu văn Dình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu văn Dình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Châu Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...101210131014101510161017101810191020...74341