Trang 1018, kết quả từ 10171 tới 10180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gẹm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gẹm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn ửa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ửa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trà Văn Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Ngưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Cao Văn Hôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ngô Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...101310141015101610171018101910201021...74341