Trang 1016, kết quả từ 10151 tới 10160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Thái Bình Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bình Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Cước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...101110121013101410151016101710181019...74341