Trang 10153, kết quả từ 101521 tới 101530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Phước Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đặng Ngọc Thoảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Thoảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đỗ Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đàm Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101481014910150101511015210153101541015510156...74341