Trang 10187, kết quả từ 101861 tới 101870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng Gia Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Gia Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đinh Hồng Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Đình Siêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Siêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101821018310184101851018610187101881018910190...74341