Trang 10188, kết quả từ 101871 tới 101880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Như Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Lương Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...101831018410185101861018710188101891019010191...74341