Trang 10291, kết quả từ 102901 tới 102910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Si Mọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Si Mọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Văn Hữu Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hữu Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Thiều Dật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Dật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1990, hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Hồng Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hồng Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Công Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Công Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102861028710288102891029010291102921029310294...74341