Trang 10389, kết quả từ 103881 tới 103890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Trung Hung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Hung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...103841038510386103871038810389103901039110392...74341