Trang 10510, kết quả từ 105091 tới 105100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đức Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Đình Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm Công Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Tỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phạm Công Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Du Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Du Cống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Quang Chí Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang Chí Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Bùi Quang Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105051050610507105081050910510105111051210513...74341