Trang 10606, kết quả từ 106051 tới 106060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đặng Xuân Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Xuân Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ Đình Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Quang Văn Trần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang Văn Trần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Quang Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Nghi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...106011060210603106041060510606106071060810609...74341