Trang 10696, kết quả từ 106951 tới 106960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Hồ Viết Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đinh Phú Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phú Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Tạ Duy Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Duy Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Suất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Suất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Thái Thị Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106911069210693106941069510696106971069810699...74341