Trang 1075, kết quả từ 10741 tới 10750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 21/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Công Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 27/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đức Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 18/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 12/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 6/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107010711072107310741075107610771078...74341