Trang 10892, kết quả từ 108911 tới 108920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 11/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Hung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Hà Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phạm văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108871088810889108901089110892108931089410895...74341