Trang 111, kết quả từ 1101 tới 1110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trịnh Quang Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Mưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Công Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phùng Văn Lố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Cán Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cán Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Kiều Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...106107108109110111112113114...74341