Trang 112, kết quả từ 1111 tới 1120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Cấn Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cấn Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Nhíp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Nhíp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...107108109110111112113114115...74341