Trang 110, kết quả từ 1091 tới 1100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Giáp Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn To

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn To, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Sĩ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sĩ Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Hà Đắc Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đắc Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Bùi Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...105106107108109110111112113...74341