Trang 11080, kết quả từ 110791 tới 110800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê My

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê My, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Một, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Hữu Kích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hữu Kích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 26/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 8/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...110751107611077110781107911080110811108211083...74341