Trang 11075, kết quả từ 110741 tới 110750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Thị Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 12/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Trạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Trạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Hồ Kia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Kia, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Ngô Quang Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110701107111072110731107411075110761107711078...74341