Trang 11169, kết quả từ 111681 tới 111690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Ngọc Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Sáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Trọng Đan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Đan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Đình Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn thị Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...111641116511166111671116811169111701117111172...74341