Trang 11202, kết quả từ 112011 tới 112020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đỗ Đức Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Tưới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tưới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Đức Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 20/10/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111971119811199112001120111202112031120411205...74341