Trang 1122, kết quả từ 11211 tới 11220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phê, nguyên quán chưa rõ, sinh 24/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Minh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 8/8/, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Cao Văn Dúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dúng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...111711181119112011211122112311241125...74341