Trang 1125, kết quả từ 11241 tới 11250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thanh Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Xuân Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Hữu Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Ngưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...112011211122112311241125112611271128...74341