Trang 1117, kết quả từ 11161 tới 11170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Cao Văn Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Cao Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Học, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Cao Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khướu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khướu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 26/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 1/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 25/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...111211131114111511161117111811191120...74341