Trang 1127, kết quả từ 11261 tới 11270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Thế Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Triêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 11/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Song, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...112211231124112511261127112811291130...74341