Trang 1128, kết quả từ 11271 tới 11280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Công Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 30/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đức Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Chẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...112311241125112611271128112911301131...74341