Trang 1129, kết quả từ 11281 tới 11290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Dài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lâm Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Luộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Luộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...112411251126112711281129113011311132...74341