Trang 1130, kết quả từ 11291 tới 11300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 12/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Lể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Lể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Minh Lội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Lội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...112511261127112811291130113111321133...74341