Trang 1170, kết quả từ 11691 tới 11700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đức Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Dàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Khương Thị Thát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Thị Thát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hữu Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Sính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 21/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...116511661167116811691170117111721173...74341