Trang 1191, kết quả từ 11901 tới 11910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Minh Kiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Kiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 20/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viết Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 18/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 12/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Bôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Bôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 12/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1897, hi sinh 9/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...118611871188118911901191119211931194...74341