Trang 1192, kết quả từ 11911 tới 11920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 27/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tống Viết Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Viết Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 29/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Tài Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tài Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Trí Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trí Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 28/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 5/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 16/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Thị Gái Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Gái Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Triêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Quang Cui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Cui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Đức Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đức Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...118711881189119011911192119311941195...74341