Trang 1256, kết quả từ 12551 tới 12560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Phật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Công Xước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Xước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Puol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Puol, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Puol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Puol, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pual

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pual, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Dương Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 20/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...125112521253125412551256125712581259...74341