Trang 1253, kết quả từ 12521 tới 12530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Thị Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Tiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Phước Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 11/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 4/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 30/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124812491250125112521253125412551256...74341