Trang 1258, kết quả từ 12571 tới 12580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đăng Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trọng Viêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trọng Viêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 30/, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lâm Đức Thiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Đức Thiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nhiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hồng Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Nhân Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Nhân Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xuân Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Công Nóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Nóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 2/12/, hi sinh 13/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Quang Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...125312541255125612571258125912601261...74341