Trang 1275, kết quả từ 12741 tới 12750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Trách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Trách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Duy Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nói, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Toan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Anh Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Anh Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Thanh Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thanh Thực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...127012711272127312741275127612771278...74341