Trang 1329, kết quả từ 13281 tới 13290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Thị Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 23/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Dông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Điển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...132413251326132713281329133013311332...74341