Trang 1330, kết quả từ 13291 tới 13300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vương Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trung Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Khắc Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Đình Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Minh Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...132513261327132813291330133113321333...74341