Trang 1332, kết quả từ 13311 tới 13320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thị Khướu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Khướu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 15/3/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Khuất Quí Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Quí Vận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Cành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Bá Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bá Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Đình Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...132713281329133013311332133313341335...74341