Trang 1333, kết quả từ 13321 tới 13330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...132813291330133113321333133413351336...74341