Trang 1353, kết quả từ 13521 tới 13530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Viết Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Viết Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Giếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Giếp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Ay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Nganh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nganh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tiêu Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiêu Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Văn Tuyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tuyệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Vạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...134813491350135113521353135413551356...74341