Trang 1350, kết quả từ 13491 tới 13500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Suyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Suyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 19/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Ngọc Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Vũ Hiền Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hiền Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Ninh Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...134513461347134813491350135113521353...74341