Trang 1348, kết quả từ 13471 tới 13480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 18/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Hữu Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Công An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyến Trọng Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyến Trọng Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...134313441345134613471348134913501351...74341