Trang 1356, kết quả từ 13551 tới 13560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Đình Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Vĩnh Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Vĩnh Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Trần Trung Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 27/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Đồng chí Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...135113521353135413551356135713581359...74341