Trang 1351, kết quả từ 13501 tới 13510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh T. Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh T. Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phương Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phương Dược, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngọc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Như Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Như Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đới Văn Trứ (Hồ Quang)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đới Văn Trứ (Hồ Quang), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí: Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Cầm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...134613471348134913501351135213531354...74341