Trang 1357, kết quả từ 13561 tới 13570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ đồng chí Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đồng chí Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng chí Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Liệt sỹ: Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Kim, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Ngọc Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Ngọc Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đăng Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Thanh Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Vạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Son, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...135213531354135513561357135813591360...74341