Trang 1359, kết quả từ 13581 tới 13590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Liệt sỹ: Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Vi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Hồng (Phùng)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hồng (Phùng), nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 4/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Xuân Đoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Đoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vi Minh Giãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Minh Giãn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Ngỗi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Ngỗi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...135413551356135713581359136013611362...74341