Trang 1358, kết quả từ 13571 tới 13580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Văn Đức Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đức Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng chí Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Von Pinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Von Pinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Long Văn Hác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Long Văn Hác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thị Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Liệt sỹ: Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...135313541355135613571358135913601361...74341