Trang 1360, kết quả từ 13591 tới 13600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiên (Ngô)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiên (Ngô), nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo (Bao)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo (Bao), nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Nguyễn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Nguyễn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Uyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quốc Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Ngô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...135513561357135813591360136113621363...74341