Trang 1361, kết quả từ 13601 tới 13610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Kim Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Dương Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phe, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Sỹ Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Đoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phèn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...135613571358135913601361136213631364...74341