Trang 1362, kết quả từ 13611 tới 13620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phèn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Sỹ Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Doãn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Doãn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thái Doãn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Doãn Duy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Thanh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...135713581359136013611362136313641365...74341